Leveringsvoorwaarden

 • Over diensten van derden, die in opdracht en onder regie van Vineyard Catering worden uitgevoerd, berekenen wij een organisatiefee van 15%.
 • Alle genoemde bedragen zijn exclusief de wettelijke B.T.W. en gebaseerd op het huidige prijspeil; prijswijzigingen voorbehouden.
 • De door Vineyard opgegeven prijzen zijn gebaseerd op het op dat moment geldende prijspeil. Indien na het sluiten van de overeenkomst (inkoop)prijzen wijzigingen ondergaan, dan is Vineyard gerechtigd de overeengekomen prijzen -na aankondiging- te wijzigen.
 • Veranderingen c.q. aanpassingen in het programma, wijzigingen in het aantal gasten en de tijden kunnen het kostenoverzicht beïnvloeden.
 • Uiterlijk 1 maand voor de uitvoering dient u door middel van een ondertekend exemplaar van dit document bij ons bevestigd te hebben.
 • U kunt tot uiterlijk 5 werkdagen voor de uitvoering nog een laatste wijziging van het aantal personen doorgeven. Dit aantal mag maximaal 10% naar beneden afwijken van hetgeen bij ons bevestigd is. Op alle wijzigingen buiten deze 10% zijn onze annuleringsvoorwaarden (zie onderstaand) van toepassing.
 • Breuk c.q. vermissingen worden u tegen vervangingswaarde in rekening gebracht.
 • De berekende personeelsuren zijn een reële inschatting op basis van het omschreven programma. Bij meer dan een half uur uitloop van het programma berekenen wij de extra uren op basis van nacalculatie aan u door.
 • Vineyard Catering vraagt om uw NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mail adres t.b.v. het offerte- en factureringstraject. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden en worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan uw aanvraag bij Vineyard.
 • Bij definitief akkoord op de offerte ontvangt u een aanbetalingsfactuur. 14 dagen voor aanvang van de partij dient 50% van het offertebedrag overgemaakt te zijn naar Vineyard Party Catering B.V. Daags na de partij ontvangt u de laatste factuur waarin zaken die op basis van nacalculatie berekend worden, zijn verrekend.
 • Annuleringen worden behandeld volgens de Algemene Voorwaarden Partycateraars van Officieel Netwerk Catering Events. Dit houdt in dat wij annuleringskosten in rekening zullen brengen indien u binnen een bepaalde tijd afziet van de overeengekomen reservering. Bekijk hier de ONCE-Algemene-Voorwaarden.